Graj w Lotto Lotplay przez Internet lub SMS!

Suma wygranych
998.540,02

Najwyższa wygrana
114.119,00

Regulamin serwisu

 • Regulamin Portalu Internetowego www.lotplay.pl
 • § 1    Postanowienia ogólne

 • LOGOWANIE

  Nr telefonu jako login i nr kuponu jako hasło podają ci użytkownicy, którzy grają przez sms, ci użytkownicy co wypełniają kupony przez internet, logują się e-mailem i podają hasło utworzone wcześniej przy rejestracji.

 1. Serwis internetowy www.lotplay.pl stanowi własność Elżbiety Polkiewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PW Elżbieta Polkiewicz która jest organizatorem usługi portalu internetowego www.lotplay.pl ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 13 pok.11 75-403 Koszalin wpisanego do Rejestru Działalności Gospodarczej w Koszalinie NIP 6691153257 Reg. 330407602 (zwanej dalej PW Elżbieta Polkiewicz”).
 2. Portal Internetowy www.lotplay.pl został stworzony po to aby działać w imieniu swoich Użytkowników.
 3. Celem Portalu Internetowego www.lotplay.pl jest wyręczanie swoich użytkowników w zakupie losów, kuponów w kolektorach Totalizatora Sportowego itp. w celu wzięcia udziału w danej loterii czy grze losowej.
 4. Portal Internetowy www.lotplay.pl oraz jego właściciel nie prowadza oraz nie są organizatorami loterii i gier losowych, w których Użytkownik może brać udział za pośrednictwem przedmiotowego portalu.
 5. Organizatorem loterii i gier losowych udostępnionych na stronach Portalu Internetowego www.lotplay.pl jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 25, kod pocztowy 03 – 728 Warszawa (zwany dalej Totalizatorem Sportowym) a prowadzącym sprzedaż losów (kuponów) tych loterii  (gier liczbowych) są punkty-kolektury TS.  Serwis internetowy lotplay.pl nie prowadzi punktu przyjmowania zakładów gier liczbowych, tylko w imieniu i na zlecenie swoich klientów prowadzi zakup losów gier liczbowych w punktach Totalizatora Sportowego.
 6. Portal internetowy www.lotplay.pl oraz jego właściciel nie są w żaden sposób powiązani czy połączeni z Totalizatorem Sportowym ani z Loterią EuroJackpot, są oddzielnymi i niezależnymi jednostkami.
 7. Kupony lotto i lotto plus pierwszy raz biorą udzial w losowaniach we wtorek, czwartek i sobote godz. 21:40, kupony mini lotto i multi multi biorą idział w codziennych losowaniach prócz niedziel a jesli są wielokrotne to biorą udział w kolejnym następnym losowaniu i również w niedzielę. Losowanie EuroJackpot jest  raz w tygodniu w piątek godz. 21:00.
 8. Wszystkie transakcje dokonywane za pośrednictwem Portalu Internetowego www.lotplay.pl dla ich bezpieczeństwa są szyfrowane SSL.
 9. Wysłane kupony widnieją pod zakładką "kupony zwykłe" po 30 dniach są przenoszone do archiwum pod zakładkę "saldo" i tam przechowywane są następne 30 dni, po tym czasie kupony starsze jak 60 dni są kasowane, opłacone kupony z własnego salda są pod zakładką "zakupy lokalne" natomiast kupony opłacone z własnego konta bankowego są pod zakładką "zakupy zdalne"

1. Gry przez SMS, użytkownik wysyła SMS pod numer:

a) (opcja pierwsza 70068 o treści MLOT cena 0,62 PLN (zVAT)
b) (opcja druga 71068 o treści DLOT cena 1,23 PLN (zVAT)
c) (opcja trzecia 73068 o treści JACKPOT cena 3,69 PLN (zVAT)                                                                     
[wykonanie skryptu na serwerze z wykorzystanych danych o abonencie - numer telefonu]
2. W odpowiedzi użytkownik otrzymuje z naszego serwisu informacje: nazwa gry, data losowania, numer kuponu oraz liczby na które zagrał i te dane automatycznie są zapisane w panelu użytkownika w serwisie www.lotplay.pl wystarczy się zalogować-numerem telefonu z ktorego się wysłało sms potwierdzić hasło-numer kuponu [odpowiedź SMS ze skryptu o ustalonej przez skrypt treści],
3. Po losowaniu (około godziny 22:30) na panelu użytkownika w serwisie www.lotplay.pl pojawiają się wylosowane numery oraz wygrana jeśli taka padła, z tego panelu użytkownik gry przez sms może też zlecić wypłatę wygranej kwoty)  W grze lotto przez sms bierze udział na jeden zakład 10 sms (10 uczestników gry) cała wygrana przypadająca na jeden zakład jest dzielona równo na wszystkich 10 uczestników, serwis lotplay.pl nie pobiera od wygranej żadnej prowizji.
 1. W grach grupowych i grach przez SMS ze wzgledu na poufność skany dowodow wyslanych kuponow nie bedą udostępniane w panelu użytkownika.

    § 2    Reklamacje:

1.Firma PW Elżbieta Polkiewicz rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, ze firma PW Elżbieta Polkiewicz może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

2.Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez firmę PW Elżbieta Polkiewicz lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3.Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej na adres Elżbieta Polkiewicz  „PW Elżbieta Polkiewicz” 75-403 Koszalin ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w portalu www.lotplay.pl (login, e-mail lub nr telefonu) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach firma Webfortuna może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

                Portal internetowy www.lotplay.pl jest dostępny od dnia 03.03.2012r. na  czas nie okreslony.        

                Portal internetowy przyjmuje zlecenia od użytkowników 24h (cala doba) za wyjątkiem kilku godzin

                przeznaczonych na konserwacje w takich przypadkach będzie się ukazywał komunikat,

                ze prowadzona konserwacja portalu.

             § 3 Użytkownik Portalu Internetowego www.lotplay.pl

 1. Użytkownikiem serwisu internetowego www.lotplay.pl może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Aby zostać Użytkownikiem Portalu Internetowego www.lotplay.pl, należy tylko sie zalogowac i mozna wypelniac kupony anonimowo, w przypadku jesli użytkownik zażyczy sobie transferu pieniedzy na wlasne konto bankowe, wtedy należy dokonać rejestracji. Rejestracji dokonuje się tylko raz. Przy rejestracji wymagane jest wpisanie danych identyfikujących Użytkownika.
 3. Po zarejestrowaniu każdy Użytkownik ma swoje indywidualne konto, zwane „Konto Użytkownika ”.
 4. Jeżeli Użytkownik został już zarejestrowany, ma swoje konto Użytkownika to aby mógł z niego korzystać niezbędne jest zalogowanie się poprzez wpisanie nazwy Użytkownika i Hasła w przypadku gry przez sms nr tel i nr kuponu
 5. Konto Użytkownika umożliwi jego Użytkownikowi sprawdzenie jego wygranych, wyników loterii i gier losowych w których brał udział oraz uzyskanie informacji o aktualnych loteriach i grach losowych w których bierze udział.
 6. Likwidacja kota użytkownika odbywa sie po zgłoszeniu pisemnym przez zakładkę wiadomości a saldo musi wynosić 0,00 zł

§ 4 Gry i loterie losowe Portalu Internetowego www.lotplay.pl

 • Portal Internetowy www.lotplay.pl umożliwia swoim Użytkownikom wzięcie za swoim pośrednictwem udziału w następujących loteriach i grach losowych:
 1. Lotto normalna gra, Lotto gra systemem
 2. Mini Lotto normalna gra, Mini Lotto gra systemem
 3. Multi Multi, Multi Multi plus
 4. Euro JackPot
 • Użytkownik biorąc udziału w loteriach i grach losowych wymienionych w § 4 może to zrobić na trzy różne sposoby, wyjątek stanowi Multi Multi gdyż w tym przypadku dostępne są tylko dwa sposoby wzięcia udziału w tej grze.Te sposoby to:                                                                                                                                                 
 • 1.1. normalny kuponu – polega na tym, że Użytkownik za pomocą kliknięcia „myszy komputerowej” sam wybiera cyfry czy liczby w odpowiedniej ilości do granej loterii i gry losowej, przy czym to Użytkownik ustala ile zakładów będzie wypełniał;                                                                                                                                                                 
 • 1.2. zabawa losowa – polega na tym, że Użytkownik za pomocą kliknięcia „myszą komputerową” na prostokąt z napisem „START” pomaga wylosowac sobie cyfry czy liczby w odpowiedniej ilości do danej gry nie sam a za pomocą bębna losującego, która za niego wylosowuje losowo wybrane cyfry czy liczby uzytkownik moze tak dlugo losowac liczby az stwierdzi ze odpowiadaja jego szczesliwym liczba. Użytkownik chcąc skreślić te liczby na kuponie klika w prostokąt „ZAPISZ”. Użytkownik sam ustala iloma zakładami będzie grał. Ilość prób losowania za pomocą bębna losującego jest nieograniczona;                                                                                                                       
 • 1.3. gra sms – polega na tym, że Użytkownik wysłała sms o treści wskazanej podany na numer  Wskazane w powyższym punkcie sposoby: normalny kupon, gra losowa oraz gra sms mają zwoje regulaminy, które stanowią integralną część niniejszego regulaminu jako całości i tak też powinny być rozumiane i interpretowane.

 § 5 Lotto, Mini Lotto i EuroJackpot gry grupowe przez Internet
W grze bierze udział zakład dla 10 osób,

 1. Zakład grupowy bierze udział w najbliższym losowaniu Lotto,
 2. W przypadku wygranej uczestnik gry grupowej przez Internet otrzymuje 1/10 części wygranej.
 3. W grze mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 4. Lotto oplata za jeden zakład wynosi 0,60 PLN
 5. Mini Lotto oplata za jeden zakład wynosi 0,30 PLN
 6. EuroJackpot opłata za jeden zakład wynosi 2,00 PLN
 7. Oplata jest tylko możliwa z osobistego konta użytkownika.
 8. LOGIN w przypadku grupowych gier przez Internet w miejsce loginu wpisujemy swój e-mail.
 9. HASLO w przypadku normalnych gier grupowych przez Internet wpisujemy hasło takie jakie wpisaliśmy przy rejestracji
 10. Płatności za usługę realizowane są za pośrednictwem Transferuj.pl  zgodnie z regulaminem,
 11. Uczestnictwo w grze grupowej przez Internet oznacza akceptacje regulaminu

              § 6 Płatności oraz cennik gier i loterii losowych Portalu Internetowego

www.lotplay.pl

 1. Użytkownik chcąc wziąć udział w loteriach i grach losowych za pośrednictwem Portalu Internetowego www.lotplay.pl zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty, która zależy od rodzaju gry jaki i sposoby jakim Użytkownik będzie uczestniczył w danej wybranej przez siebie grze.
 2. Za udział w loteriach i grach wymienionych w § 4. przy sposobie normalny kupon lub gra losowa Użytkownik może dokonać płatności za pomocą popularnych kart kredytowych (takich jak np. VISA, MASTERCARD) z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, albo zlecić przelew płatności albo dokonać płatności za pomocą środków zgromadzonych na swoim koncie Użytkownika (portmonetka).
 3. Płatności można dokonywać w następujących walutach: z terenu Polski w PLN, poza Polska USD, EURO, które są następnie przeliczane na PLN. Użytkownik dokonując płatności w innej walucie niż PLN powinien mieć na uwadze, iż przy przewalutowaniu kwota może być niższa od wymaganej.
 4. Płatność z konta Użytkownika (portmonetka) nie może być wyższa niż aktualna suma zgromadzonych na nim w chwili dokonywania płatności środków pieniężnych.
 5. Jeżeli chodzi o udział w loterii i grach losowych wymieniony w § 1 pkt.8 pod pkt 1 za pomocą sms to opłata za udział w tej grze jest pobierany w momencie wysłania sms. Nie ma potrzeby dokonywania przez Użytkownika dodatkowych płatności.
 6. Szczegółowy cennik zawarty jest ponizej w regulaminie dotyczącym danego sposobu gry.

 

Cennik zakładów w kolekturach Lotto
Nazwa gry Cena za 1 zakład prosty Stawka podstawowa Dopłata
Lotto 3.00 zł 2.40 zł 25%
Multi Multi 2.50 zł 2.00 zł 25%
Multi Multi z Plusem 5.00 zł 4.00 zł 25%
Mini Lotto 1.25 zł 1.00 zł 25%
       
       
Lotto - zakłady systemowe tabela ponizej
Mini Lotto - zakłady systemowe tabela ponizej
Na cenę jednego zakładu prostego składa się stawka
podstawowa i opłata w wysokosci 25 % na rozwój
kultury fizycznej oraz wspieranie kultury narodowej.

Do ceny zakładów prostych (wyłączając gry przez sms) doliczana jest obsługa serwisowaLOTTO 0,25 zł za jeden zaklad plus 10%

MINI LOTTO 0,35 zl za jeden zaklad plus 10%

MULTI MULTI 0,30 zl za jeden zaklad plus 10%

 

Do zakładów systemowych Lotto do jednego kuponu nie zależnie od ilości skreślonych zakładów doliczana jest obsluga serwisowa 

LOTTO 2,2 zl za kupon plus 10%

 

 Do zakładów systemowych Mini Lotto do jednego kuponu nie zależnie od ilości skreślonych zakładów doliczana jest obsluga serwisowa 

MINI LOTTO 3,08 za kupon plus 10%

Tabela wygranych w zakładach systemowych w Lotto
Ilość
skreślonych
liczb
Ilość
trafień
Ilość wygranych w poszczególnych stopniach
I
(6)
II
(5)
III
(4)
IV
(3)
7 6 1 6 - -
5 - 2 5 -
4 - - 3 4
3 - - - 4
 
8 6 1 12 15 -
5 - 3 15 10
4 - - 6 16
3 - - - 10
 
9 6 1 18 45 20
5 - 4 30 40
4 - - 10 40
3 - - - 20
 
10 6 1 24 90 80
5 - 5 50 100
4 - - 15 80
3 - - - 35
 
11 6 1 30 150 200
5 - 6 75 200
4 - - 21 140
3 - - - 56
 
12 6 1 36 225 400
5 - 7 105 350
4 - - 28 224
3 - - - 84
 

 

Tabela wygranych w zakładach systemowych Mini Lotto
Ilość
skreślonych
liczb
Ilość
trafień
Ilość wygranych w poszczególnych stopniach
I
(5)
II
(4)
III
(3)
6 5 1 5 -
4 - 2 4
3 - - 3
 
7 5 1 10 10
4 - 3 12
3 - - 6
 
8 5 1 15 30
4 - 4 24
3 - - 10
 
9 5 1 20 60
4 - 5 40
3 - - 15
 
10 5 1 25 100
4 - 6 60
3 - - 21
 
11 5 1 30 150
4 - 7 84
3 - - 28
 
12 5 1 35 210
4 - 8 112
3 - - 36
 

   7    Instytucja finansowa odpowiedzialna za bezpieczne rozliczanie transakcji usług sms Premium  jest Firma: www.dotpay.pl/

8.  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem http://www.transferuj.pl/
Za każdym razem kiedy się opłaca za kupon lub doładowuje konto użytkownika w lotplay.pl tytuł przelewu jest inny.

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe dokonanie płatności za udział w wybranej przez siebie loterii i grze liczbowej.
 2. Wysłanie kuponu jest możliwe tylko po zatwierdzeniu przez bank dokonanej płatności, nie wszystkie banki realizują e-płatności w soboty i święta, dlatego jest dodatkowa opcja płatności z portfela użytkownika, a mianowicie portfel doładowuje się w godzinach w których pracują banki i wtedy już można bez przeszkód korzystać z portalu i wysyłać kupony 7 dni w tygodniu przez 24h.
 3. W przypadku kiedy użytkownik nie posiada opcji e-przelewy (przelewy internetowe) można skorzystać z bezpośredniej wpłaty lub przelewu na konto firmy PW Elżbieta Polkiewicz 75-403 Koszalin  IdeaBank konto nr. 61 1950 0001 2006 1325 4589 0001  a z zagranicy nr. IBAN: PL61 1950 0001 2006 1325 4589 0001 dopisując tytuł przelewu "doładowanie konta użytkownika i e-mail pod którym jest się zarejestrowanym w lotplay.pl"  oraz przesłanie informacji przez KONTAKT o dokonanej operacji.
 4. Elektroniczne doładowanie konta użytkownika powinno trwać od kilku sekund do maksymalnie 15-tu minut jeśli bank użytkownika realizuje przelewy 24h, a transakcja jest realizowana najpózniej 15 min przed godz. 19:00 w dniu losowania .
 5. Transakcje opłat za kupony o których bank nas informuje z dużym opóznieniem, a termin przyjmowania kuponów już minął, to rownowartość opłaty za wysłany kupon będzie dopisywana automatycznie do salda użytkownika, a kupon nie wezmie już udziału w losowaniu na wybrany termin, dlatego klient jest zobowiązany do sprawdzenia na koncie użytkownika czy kupon został prawidłowo opłacony i nie oczekuje na opłatę. Jeśli opłata lub doładowanie konta nie jest zaksięgoana w ciągu 15 min, prosimy przesłać przez zakładkę "kontakt" kopię wyciągu bankowego.

 6. Tytuł płatności jest inny do każdego następnego przelewu, prosimy nie powielać tego samego tytułu płatności przy następnych wpłatach-przelewach.

         § 7 Zasady udziału w loteriach i grach losowych Portalu Internetowego www.lotplay.pl

 1. Po przystąpieniu przez Użytkownika do loterii i gry losowej pośród wskazanych w pkt III.1 a następnie po dokonaniu płatności (za wyjątkiem gry sms gdzie płatność dokonuje się jednocześnie z wysłaniem sms) Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z wybranej przez siebie gry i odzyskania wpłaconej na jej rzecz kwoty pieniężnej.
 2. Jeżeli Użytkownik chciałby wziąć udział w loteriach i grach wskazanych w pkt III. 1 w danym dniu, w którym odbywa się losowanie danej gry powinien przystąpić do gry wraz z dokonaniem płatności (za wyjątkiem gry sms gdzie płatność dokonuje się jednocześnie z wysłaniem sms) do godziny 19:00 tego dnia, w którym odbywa się losowanie. Portal Internetowy www.lotplay.pl wskazuje czas jaki pozostał dla Użytkownika chcącego wziąć udział w danym dniu w loteriach i grach losowych.

§ 8 Wygrana w Portalu Internetowym www.lotplay.pl

 1. Każda wygrana Użytkownika Portalu Internetowego www.lotplay.pl i Użytkownika gry przez sms jest zapisywana na jego indywidualnym koncie Użytkownika automatycznie codziennie po godz. 22:00 a w przypadku nie podania kwot wygranych przez TS do godz. 23:30 to wygrane dopisane będą w następnym dniu roboczym najpózniej do godz. 16:00.
 2. Wszystkie wygrane II, III i IV stopnia są automatycznie dopisywane do salda na koncie Użytkownika.
 3. Użytkownik w każdym czasie za pośrednictwem swojego konta ma dostęp do informacji o jego aktualnej wygranej bądź wygranych.
 4. Użytkownik Portalu Internetowego www.lotplay.pl może za pośrednictwem swojego konta Użytkownika skierować żądanie wypłaty jego wygranej bądź wygranych, w całości lub w części, wskazując przy tym sposób dostarczenia wygranej.
 5. Użytkownik Portalu Internetowego www.lotplay.pl może otrzymać swoją wygraną w trojaki sposób:

a) przelew na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika; przelew jest dokonywany natychmiastowo najpózniej do 48 godzin w walutach: na terenie Polski w PLN, poza teren Polski w walucie PLN, gdzie następnie jest przeliczana na waluty EURO lub DOLARY ; (dotyczy wygranych II  III i IV stopnia)

b)  odbiór wygranej osobiście przez Użytkownika ale w miejscu i w czasie wskazanym przez Portal Internetowy www.lotplay.pl; (może być to siedziba TS lub w biurze notarialnyn w obecności notariusza, koszty notarialne w wysokości 200 PLN ponosi wlasciciel wygranej,  dotyczy wygranej I stopnia

c)  wysłanie wygranej Użytkownikowi przekazem pocztowym ubezpieczonym, koszty zwiazane z ubezpieczeniem i wysłaniem oryginału kuponu ponosi własciciel wygranej, dotyczy to wygranej I stopnia.

d)
portal Internetowy www.lotplay.pl jest upoważniony do dokonania potrącenia podatku jak i kosztów związanych z dostarczeniem wygranej,  od 2280 zł wygrana jest pomniejszona o 10 % podatku jego Użytkownikowi przy wypłacie przez TS (tak stanowią przepisy podatkowe).

e)  portal internetowy www.lotplay.pl nie pobiera żadnej prowizji od wygranych

§ 9 Zasady odpowiedzialności Użytkownika i Portalu Internetowego www.lotplay.pl

 1. Użytkownik zobowiązuje się podawać poprawne dane Portalowi Internetowemu www.lotplay.pl, w szczególności rachunek bankowy tak aby transakcja została prawidłowo przeprowadzona (wypłata wygranej). Na użytkowniku ciąży odpowiedzialność poprawności przekazywanych danych Portalowi Internetowemu www.lotplay.pl.
 2. Na Użytkowniku ciąży odpowiedzialność prawidłowego dokonywania wyboru loterii i gier losowych w których bierze udział i prawidłowość dokonywanych płatności za udział w nich.
 3. Portal Internetowy www.lotplay.pl i jego właściciel ponoszą odpowiedzialność za terminowe przekazywanie wygranej jego Użytkownikowi.
 4. Portal Internetowy www.lotplay.pl ponosi odpowiedzialność za bieżące przekazywanie Użytkownikowi informacje o grach w jakich bierze on udział oraz o jego wygranych.
 5. Portal Internetowy www.lotplay.pl udostępnia na swojej stronie informacje o loteriach i grach losowych o terminach w jakich są losowania, ile czasu pozostało do losowania i o wynikach tych losowań.
 6. Portal Internetowy www.lotplay.pl nie odpowiada za działania sił zewnętrznych, oraz wypadków losowych z powodów których los loterii nie mógł być wykupiony, niezależnych od portalu i jego właściciela, które uniemożliwiają prawidłowe jego działanie.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Użytkownicy serwisu internetowego spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa.
 2. Użytkownik Portalu Internetowego www.lotplay.pl podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz regulaminom stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na ich treść i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie Regulaminu Portalu Internetowego www.lotplay.pl oraz regulaminów stanowiących jego załącznik. Wszelkie zmiany powyżej wskazanych regulaminów będą widoczne na Portalu Internetowym www.lotplay.pl, tak aby każdy Użytkownik mógł się z nimi zapoznać. Wprowadzane zmiany będą obowiązywać z zachowaniem odpowiedniego terminu przejściowego, po upływie którego będą wiążące dla Użytkowników.
 4. Tekst niniejszego regulaminu wraz załącznikami dostępny jest na Portalu Internetowym www.lotplay.pl.
 5. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy właścicielem Portalu Internetowego www.lotplay.pl a Użytkownikiem tego portalu strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Jeżeli okaże się to niemożliwe to sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwy terytorialnie dla siedziby właściciela Portalu Internetowego www.lotplay.pl

Polityka prywatności:

Użytkownik serwisu wyraża domniemaną zgodę na realizowaną przez firmę PW Elżbieta Polkiewicz właściciela portalu www.lotplay.pl Politykę prywatności.

Jakie dane zbieramy?

1)Dane zbierane automatycznie
Podczas Państwa wizyty na stronach naszego serwisu WWW, automatycznie mogą być zbierane standardowe informacje dotyczące części serwisu dostępnych po zalogowaniu, dodatkowo gromadzone mogą być informacje o częstotliwości logowania danego użytkownika.

2) Lista subskrybentów Newslettera portalu www.lotplay.pl
Chcąc otrzymywać aktualne wiadomości dot. działalności www.lotplay.pl (newsy, oferta, promocje, zaproszenia na imprezy, itp.), mogą Państwo zapisać się na naszą listę subskrypcyjną i korzystać z darmowego Newslettera.

3) Użytkownicy części serwisu dostępnej po zalogowaniu
Dostęp do części serwisu dostępnej po zalogowaniu otrzymują aktualni Klienci Oprócz Państwa danych posiadanych przez portal www.lotplay.pl w związku z chęcią korzystania z serwisu, dostęp do systemu wymaga podania przez Państwa także indywidualnego loginu i hasła.
Hasło i login do części serwisu dostępnej po zalogowaniu powinny być chronione przez użytkownika przed zagubieniem lub dostępem osób trzecich.

 

Podanie danych umożliwiających Państwa identyfikację jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych i teleadresowych uniemożliwi firmie PW Elżbieta Polkiewicz kontakt z Państwem w razie wygranej, a w rezultacie – niemożliwość przekazania wygranej

 
 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem serwisu jest firma PW Elżbieta Polkiewicz z siedziba w Koszalinie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 13 pok.11
Aby skontaktować się z nami, prosimy o skorzystanie z danych zamieszczonych w zakładce Kontakt.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Dane, które od Państwa otrzymamy, wykorzystamy wyłącznie w celach związanych z działalnością statutową portalu www.lotplay.pl tj.:

 • w celu nawiązania kontaktu z osobą zgłaszającą zainteresowanie naszą ofertą produktową, itp.
 • w celu wysyłki Newslettera
 • w celach statystycznych (np. badając profil odwiedzających stronę www.lotplay.pl
 • w celach marketingowych – wewnątrz naszej firmy
 

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Bazy danych klientów firmy PW Elzbieta Polkiewicz właściciela portalu www.lotplay.pl są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich i dostępem z zewnątrz.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Firma PW Elzbieta Polkiewicz właściciel portalu www.lotplay.pl nie udostępnia odpłatnie ani w żaden inny sposób Państwa danych podmiotom trzecim.
Dane gromadzone przez portal www.lotplay.pl mogą być udostępnione upoważnionym do tego organom państwowym (policja, prokuratura) w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek tych organów lub na żądanie Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
Dokładamy wszelkich starań, by powierzone nam informacje były właściwie zabezpieczone i nie dotarły do osób nie uprawnionych do ich przeglądania, gromadzenia i przetwarzania.

W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?

Jeżeli przesłali Państwo swoje zgłoszenie korzystając z formularza kontaktowego/zapytania na naszej stronie WWW, skontaktujemy się z Państwem mailowo, wykorzystując dane kontaktowe zamieszczone przez Państwa w formularzu. Możemy skontaktować się z Państwem za pomocą zwrotnego adresu e-mail udostępnionego nam podczas przesłania przez Państwa zapytania na nasz adres e-mail lub jeśli w inny sposób wyrazili Państwo chęć nawiązania kontaktu.

W jaki sposób mogą Państwo poinformować nas o zmianie danych?

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 [Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883] mają Państwo prawo do dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych. Jeśli dane, którymi dysponujemy nie są poprawne lub uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas o tym pisemnie (e-mail, faks, korespondencja tradycyjna); zmiany zostaną wprowadzone niezwłocznie.

Zmiany naszej polityki prywatności:

Firma PW Elżbieta Polkiewicz 75-403 Koszalin ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 13 pok.11 właściciel portalu www.lotplay.pl zastrzega sobie prawo zmiany obowiązującej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na stronie www.lotplay.pl
Ostatnie zmiany w regulaminie dokonano w dniu 28.10.2017 r.

 

 1.  

Nasze usługi wymagają plików cookie. Korzystając z nich, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików. Więcej informacji